Organizatorem Konkursu jest ERP Batteries Poland Sp.z o.o.
 Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej